Gemeentelijke indeling op 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is het aantal gemeenten afgenomen met vijf, zodat het aantal gemeenten in Nederland 403 bedraagt.

Naam en code van opgeheven en nieuwgevormde gemeenten op 1 januari 2014

Opgeheven gemeenten Nieuwgevormde gemeenten Provincie


code gemeentenaam code gemeentenaam  
0484 Alphen aan den Rijn 0484 Alphen aan den Rijn ZH
0499 Boskoop 0484 Alphen aan den Rijn ZH
1672 Rijnwoude 0484 Alphen aan den Rijn ZH
         
0653 Gaasterlân-Sleat 1921 De Friese Meren F
0082  Lemsterland 1921 De Friese Meren F
0051 Skasterlân 1921 De Friese Meren F
0055 Boarnsterhim1) 1921 De Friese Meren F
         
         
0080 Leeuwarden 0080 Leeuwarden  F
0074 Heerenveen 0074 Heerenveen  F
0055 Boarnsterhim1)   Leeuwarden/Heerenveen  F

1) De gemeente Boarnsterhim is heringedeeld met de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren. Hierbij hebben ook grenscorrecties plaatsgevonden met de gemeente Sûdwest-Fryslân.

De volledige overzichten van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2014 zijn hieronder opgenomen. Het eerste overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode. Het tweede overzicht bevat de gemeenten gesorteerd op de code . Het derde overzicht geeft per provincie de gemeenten in alfabetische volgorde.