Gemeentelijke indeling op 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 telt Nederland 418 gemeenten.

Het aantal gemeenten is het afgelopen jaar afgenomen met dertien. Deze afname is een gevolg van de gemeentelijke herindelingen op 1 januari 2011, behoudens de gemeente Rozenburg, die op 18 maart 2010 aan Rotterdam is toegevoegd. Tevens is er sprake van één naamswijziging, het Friese Menaldumadeel wordt Menameradiel.

Met ingang van 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) als Openbaar Lichaam onderdeel geworden van het Nederlandse staatsbestel.
De afzonderlijke BES-eilanden hebben de status van Openbaar Lichaam en functioneren als een bijzondere gemeente. Daarom krijgen Bonaire, Sint Eustatius en Saba -uitsluitend voor statistische doeleinden- fictieve gemeentecodes, t.w.: 9001, resp. 9002 en 9003.

Naam en code van opgeheven en nieuwgevormde gemeenten na 1 januari 2011

Opgeheven gemeenten Nieuwgevormde gemeenten Provincie


Datum code gemeentenaam code gemeentenaam

18-3-2010 0600 Rozenburg 0599 Rotterdam Z-H
           
1-1-2011 0083 Menaldumadeel 1908 Menameradiel F.
           
1-1-2011 0064 Bolsward 1900 S�dwest-Frysl�n F.
  0104 Nijefurd 1900 S�dwest-Frysl�n F.
  0091 Sneek 1900 S�dwest-Frysl�n F.
  0710 W�nseradiel 1900 S�dwest-Frysl�n F.
  0683 Wymbritseradiel 1900 S�dwest-Frysl�n F.
           
1-1-2011 0364 Andijk 0420 Medemblik N-H
  0420 Medemblik 0420 Medemblik N-H
  0459 Wervershoof 0420 Medemblik N-H
           
1-1-2011 0497 Bodegraven 1901 Bodegraven-Reeuwijk Z-H
  0595 Reeuwijk 1901 Bodegraven-Reeuwijk Z-H
           
1-1-2011 0808 Lith 0828 Oss N-B
  0828 Oss 0828 Oss N-B
           
1-1-2011 0905 Eijsden 1903 Eijsden-Margraten L.
  0936 Margraten 1903 Eijsden-Margraten L.
           
1-1-2011 0305 Abcoude 0736 De Ronde Venen U.
  0736 De Ronde Venen 0736 De Ronde Venen U.
           
1-1-2011 0311 Breukelen 1904 Stichtse Vecht U.
  0329 Loenen 1904 Stichtse Vecht U.
  0333 Maarssen 1904 Stichtse Vecht U.

De volledige overzichten van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2011 zijn hieronder opgenomen. Het eerste overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode. Het tweede overzicht bevat gemeenten gesorteerd op de code. Het derde overzicht geeft per provincie de gemeenten in alfabetische volgorde