Verkorte standaardclassificatie Misdrijven 1993

Misdrijven strafbaar gesteld in:

1. Wetboek van Strafrecht
          waarvan

• geweldsmisdrijven
• vermogensmisdrijven

         waaronder

• enkelvoudige diefstal
• gekwalificeerde diefstal

• vernielingen en openbare orde
• overige misdrijven

2. Wegenverkeerswet
3. Wet op de economische delicten
4. Opiumwet
5. Wet Wapens en munitie
6. Wetboek Militair Strafrecht
7. Overige wetten

(deze classificatie is laatstelijk gewijzigd voorjaar 2005)