Typeren van zaken en personen naar soort delict

In de wet staat omschreven welke (maximale) strafbepalingen worden toegepast bij overtreding van het delict. Het CBS heeft een lijst samengesteld van alle misdrijven met daarbij hun maximale strafbepaling. Het gaat uitsluitend om misdrijven die genoemd zijn in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wegenverkeerswet, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Militair Strafrecht. Misdrijven die niet voorkomen in de registratiesystemen COMPAS en GPS van het Openbaar Ministerie zijn niet in de lijst opgenomen.