Standaardclassificatie Misdrijven 1993

Misdrijven strafbaar gesteld in:

1. Wetboek van Strafrecht

1.1 geweldsmisdrijven

1.1.1 verkrachting (art. 242)
1.1.2 feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246)
1.1.3 overige seksuele misdrijven (art. 243-245, 247-250)
1.1.4 bedreiging (art. 285-286)
1.1.5 misdrijven tegen het leven (art. 287-296)
1.1.6 mishandeling (art. 300-306)
1.1.7 dood en lichamelijk letsel door schuld (art. 307-309)
1.1.8 diefstal met geweld (art. 312)
1.1.9 afpersing (art. 317)

1.2 vermogensmisdrijven

1.2.1 valsheidmisdrijven (art. 208-234)
1.2.2 eenvoudige diefstal (art. 310)
1.2.3 gekwalificeerde diefstal (art. 311)
1.2.4 verduistering (art. 321-323)
1.2.5 bedrog (art. 326-337)
1.2.6 heling en schuldheling (art. 416-417)

1.3 vernieling en openbare orde en gezag

1.3.1 tegen de openbare orde (art. 131-136, 138-151c)
1.3.2 discriminatie (art. 137c-137g)
1.3.3 gemeengevaarlijke misdrijven (art.157-158)
1.3.4 tegen het openbare gezag (art. 177-206)
1.3.5 schennis der eerbaarheid (art. 239)
1.3.6 vernieling (art. 350-352)

1.4 overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

2. Wegenverkeerswet

2.1 rijden onder invloed (art. 8)
2.2 doorrijden na ongeval (art. 7 lid 1)
2.3 overige misdrijven Wegenverkeerswet

3. Wet op de Economische Delicten

3.1 milieuhygiënische wetten
3.2 overige misdrijven Wet op de Economische delicten

4. Opiumwet

4.1 middelenlijst I (art. 2)
4.2 middelenlijst II (art. 3)

5. Wet Wapens en munitie

6. Wetboek Militair Strafrecht

7. Overige wetten