NSO-typering

Met het NSO-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende standaard opbrengsten (SO) ingedeeld in bedrijfstypen. Het systeem kent in de landbouwstatistieken 37 verschillende bedrijfstypen en acht hoofdtypen. Achtergrondinformatie over de SO en NSO-typering is te vinden in onderstaande pdf. Uitgebreide informatie over NSO-typering staat op de website van het Landbouw Economisch Instituut, Wageningen UR.

NSO-typering

Filter op jaar:
  1. SO en NSO-typering