Zware drinker

Persoon die minstens één keer per week zes of meer (mannen) of vier of meer (vrouwen) glazen alcohol op een dag drinkt.
Tot en met 2012 gold voor zowel mannen als vrouwen de grens van zes of meer glazen alcohol op een dag.