Zuiveringslasten

De kosten en/of de heffingen of belastingen die direct verband houden met het zuiveren van afvalwater.