Ziekteverzuim overheid

Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekends) gedeeld door de personeelsomvang vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen.
Bij parttimers wordt het aantal verzuimde kalenderdagen vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. De personeelsomvang wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten (fte). Het ziekteverzuimpercentage heeft betrekking op de lopende gevallen in de verslagperiode.