Uurloon

Loon per uur.
Dit wordt berekend door het loon te delen door de bijbehorende arbeidsduur.
Er zijn enkele manieren om uurlonen te berekenen. Kijk daarom per publicatie naar de toelichting voor de specifieke definitie.