Uraniumbelasting

Een heffing inzake het inzetten van uranium-235 voor de opwekking van elektriciteit. Belastingplichtige is de houder van een inrichting waarin kernenergie wordt vrijgemaakt. Grondslag voor de heffing is de hoeveelheid uranium-235, gemeten in grammen, die in de inrichting wordt ingezet.