Uitvoer van goederen

Het leveren van goederen door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland.
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen.

In de Nationale rekeningen is de uitvoer van goederen f.o.b. gewaardeerd. Deze afkorting staat voor "free on board" en geeft aan dat de uitgevoerde goederen zijn gewaardeerd tegen af-producentwaarde, vermeerderd met de handels- en vervoersmarges tot aan de grens van het land van uitvoer. De waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen wijkt daardoor af van de wijze waarop de uitvoerwaarde van goederen in statistieken van de internationale handel wordt berekend; zie Uitvoerwaarde goederen (handel).