Uitkeringsafhankelijk

Situatie waarbij het bruto-inkomen van het huishouden geheel of gedeeltelijk bestaat uit een uitkering.