Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld

Inkomensoverdrachten in geld die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen betaald worden aan huishoudens. Ze worden verstrekt in het kader van wettelijke sociale verzekeringsregelingen.
Tot de genoemde inkomensoverdrachten behoren niet vergoedingen door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen van goedgekeurde uitgaven van huishoudens voor bepaalde goederen of diensten; deze worden gerekend tot de Uitkeringen sociale verzekering in natura.