Ruilvoetverandering (van een land)

Indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de invoerprijzen.
Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan dat van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt is er sprake van een ruilvoetverslechtering.