Rijk

Overheidsorgaan, bestaande uit alle ministeries (inclusief alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie), begrotingsfondsen en agentschappen.