Rijden onder invloed

Verkeersmisdrijf, omschreven in art. 8 van de Wegenverkeerswet.
Niet alleen rijden onder invloed van alcohol, maar ook onder invloed van drugs of medicijnen valt hieronder.