Restgas

Een mengsel van gassen dat als bijproduct ontstaat tijdens de destillatie van aardolie en de verwerking van aardolieproducten in raffinaderijen en de basischemie.
Het restgas bestaat vooral uit waterstof, methaan, ethaan en koolmonoxide.