Rentemarge

De waarde van de productie van toegerekende bankdiensten.