Rendement op staatsobligaties

Indicator voor de lange termijn rente die wordt berekend op basis van de koersen van alle staatsobligaties met een vaste looptijd, die genoteerd zijn aan de Amsterdamse effectenbeurs.
Het effectief rendement is de rentevoet waarbij de huidige waarde van de obligatie (berekend aan de hand van de koers en de opgelopen rente) gelijk is aan de contante waarde van alle toekomstige opbrengsten (rentebetalingen en aflossingen). Het effectief rendement op staatsobligaties wordt veelal beschouwd als de verwachte rente op een "risicovrije" belegging. De maandcijfers worden berekend als een gemiddelde van de dagcijfers.