Rechtshandhaving

Het in stand houden van de rechtsorde en het toezien op de naleving van de wetten.