Loonmatiging

Een beperking van de stijging van de contractlonen. Het hoofddoel is het gebruik van de resterende ‘loonruimte’ voor het creëren van nieuwe banen of voor het beperken van afname van de werkgelegenheid.