Loonkostensubsidie (NR)

Tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten van een bedrijf, gebaseerd op de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV).
In feite bestaan er twee onderdelen en wel een subsidie in de directe loonkosten en een subsidie voor kosten in verband met training en begeleiding van de arbeidsongeschikte werkzoekenden.
Voorwaarden:
- de arbeidsongeschikte werkzoekende wordt te werk gesteld door bemiddeling van het ABP of de GMD.
- de werkgever sluit een privaat- of publiekrechtelijke arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werkzoekende.
- het uurloon is tenminste gelijk aan het wettelijke minimumloon.
- ter zake van dezelfde dienstbetrekking bestaat geen recht op de vrijstelling voor het werkgeversgedeelte van de premie werknemersverzekeringen.