Loondrift

Wijzigingen van het loon als gevolg van bijvoorbeeld extra periodieken, toeslagen voor bijzondere prestaties, schaarste op de arbeidsmarkt en dergelijke.
Doordat de loonontwikkeling van werknemers zonder CAO of andere collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen niet in de index CAO-lonen is verdisconteerd, terwijl die loonontwikkeling wel in de verdiende lonen tot uitdrukking komt, omvat loondrift ook het effect van een afwijkende loonontwikkeling van werknemers zonder CAO.

Loondrift wordt tegenwoordig niet meer apart getoond maar is onderdeel van de term “overige effecten"; zie Incidentele loonontwikkeling.