Loondispensatieregeling

Regeling die een werkgever de mogelijkheid biedt een ontheffing te krijgen van de verplichting om het wettelijk minimumloon of het normale CAO-loon te betalen aan werknemers die ten gevolge van ziekte of gebreken duidelijk minder presteren.
Deze mogelijkheid is te vinden in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.