Lokale lasten

Opbrengst van de door decentrale overheden geheven belastingen en retributies.