Lokale bedrijfseenheid (LBE)

Een (deel van een) vestiging die tot één bedrijfseenheid behoort.
Deze eenheid heeft met de bedrijfseenheid de typering naar activiteit gemeen, waardoor de beoogde samenhang tussen deze twee eenheden bereikt wordt.
Binnen een vestiging die tot één bedrijfseenheid behoort, kan nooit sprake zijn van twee lokale bedrijfseenheden. Een vestiging wordt alleen gesplitst wanneer deze (delen van) meerdere bedrijfseenheden omvat.