Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek

Medische beslissing over levensbeëindiging-handelwijze waarbij de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven, verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, én
- tevens is aangegeven dat deze beslissing niet is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.