Letselschaderecht

Deel van het verbintenissenrecht, dat regelt hoe moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk (immaterieel) letsel dat een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is of anderszins door schuld van derden letsel ondervindt.
Dit recht is een onderdeel van het vermogensrecht binnen het burgerlijk recht. Het regelt bijvoorbeeld verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, een ongeval tijdens het sporten, tijdens het klussen in of rondom het huis of de gevolgen van een medische fout. Ook in geval van mishandeling kan er sprake zijn van letselschade.