Leidingwaterbelasting

Een heffing op de levering van leidingwater via een aansluiting aan een afnemer.
Per 1 januari 2000 is de Waterbelasting ingevoerd (Stb 1999-579).
De belasting is gebaseerd op de Wet belastingen op milieugrondslag en wordt geheven op de hoeveelheid leidingwater, al dan niet van drinkwaterkwaliteit, die een waterleidingbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden ter beschikking stelt. Bij invoering bedroeg het tarief 12,93 euroct per m3 leidingwater, voor een verbruik van maximaal 300 m3 per jaar. Per 1 januari 2001 bedroeg het tarief 13,16 euroct per m3 .