Leeftijd

Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Er worden twee standaardomschrijvingen onderscheiden, nl. de leeftijd op 31 december en de exacte leeftijd.