Landsdeel

Regionale groepering van provincies. De indeling in landsdelen vormt niveau 1 van de Europese NUTS-indeling.