Kort geding

Spoedeisende rechtszaak, waarin een onmiddellijke (voorlopige) voorziening is vereist.