Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Overkoepelende landelijke organisatie voor uiteenlopende politiediensten.
Het KLPD heeft dertien uitvoerende diensten, waaronder de Dienst Verkeerspolitie en de Dienst Nationale Recherche.