Koopvaardijvloot

Alle zeeschepen die speciaal bestemd zijn voor het vervoer van goederen en/of reizigers, of die specifiek aangepast zijn voor een commerciële functie.
Marineschepen en door de overheid en overheidsdiensten gebruikte schepen zijn uitgezonderd.