Kindersterfte

Het aantal kinderen dat vóór hun vijfde verjaardag is overleden.