Kerkelijke gezindte

Religieuze groepering waartoe men zichzelf rekent.