Kenniswerker

Migrant die hooggekwalificeerde arbeid verricht.
Voor de toelating als kennismigrant gelden looneisen.