Joule

De hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van energiedragers wordt uitgedrukt in joule (J).
Hoeveelheden van alle energiedragers kunnen in joules worden omgerekend, waardoor ze optelbaar worden. In de tabellen komen vaak de volgende veelvouden van de joule voor:

GJ (gigajoule) = 109 joule, overeenkomend met 31,6 m3 aardgas.
TJ (terajoule) = 1012 joule, overeenkomend met 31 600 m3 aardgas.
PJ (petajoule) = 1015 joule, overeenkomend met 31,6 mln m3 aardgas.

In plaats van in joules (=warmte-eenheden) worden hoeveelheden energiedragers ook vaak gemeten in zogenaamde fysieke eenheden.