Finaal verbruik voor energetische doeleinden

Finaal verbruik van energie als bron van kracht of warmte.