Europese Unie

Wat is de Europese unie?


De Europese Unie is een samenwerkingsverband van Europese staten, onder deze naam opgericht in 1993 door het Verdrag van Maastricht. In de jaren ’50 van de vorige eeuw hadden voorlopers hiervan al gemeenschappelijke doelen bereikt op politiek, economisch en juridisch vlak.

Waarom is de Europese Unie opgericht?


Een belangrijk doel van de EU is het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen het samenwerkingsverband. Op veel terreinen hebben de lidstaten bevoegdheden overgedragen aan het samenwerkingsverband, daarnaast zijn er terreinen waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de lidstaten is gehandhaafd en besluiten alleen bij eenstemmigheid kunnen worden genomen.

Hoe heeft de Europese Unie zich ontwikkeld?


De Europese Unie bestaat uit de volgende landen 27 landen (tussen haakjes de datum van toetreding):

  • België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland (1-1-1958).

  • Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk (1-1-1973)

  • Griekenland (1-1-1981)

  • Portugal en Spanje (1-1-1986)

  • Oostenrijk, Finland en Zweden (1-1-1995)

  • Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië (1-5-2004)

  • Bulgarije, Roemenië (1-1-2007)

  • Kroatië (1-7-2013)


Uitgetreden
- Verenigd Koninkrijk (31-1-2020)

Meer informatie over de Europese Unie?


Alfabetische lijst van landen in de huidige Europese Unie
Europese landen buiten de Europese Unie
Economische cijfers over Europa