Ervaren gezondheid

De eigen gezondheidstoestand zoals een persoon die zelf ervaart.
De vraagstelling luidt: Hoe is over het algemeen uw gezondheid/de gezondheid van uw kind? Tot 2001 kon deze vraag beantwoord worden met (1) zeer goed, (2) goed, (3) gaat wel, (4) soms goed en soms slecht, (5) slecht. Vanaf 2001 zijn de antwoordmogelijkheden (1) zeer goed, (2) goed, (3) gaat wel, (4) slecht, (5) zeer slecht. Een consistente voortzetting van trends in alle afzonderlijke categorieën is daarmee niet meer mogelijk. Wel kunnen consistente trends worden gepresenteerd voor de categorieën 'zeer goed', 'goed' en 'minder goed' (samenvoeging van categorieën 3+4+5).