Energiebedrijf

Bedrijf dat energie wint, omzet of produceert voor derden.
Voorbeelden: aardgaswinningsbedrijven, raffinaderijen, elektriciteitscentrales, aardgas- en elektriciteitsdistributiebedrijven.