Eindvoorraad grond- en hulpstoffen

Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.