Eindloonregeling (pensioen)

Pensioenregeling waarbij het pensioen gebaseerd is op het laatste salaris voor pensionering.
In principe resulteert een inkomen dat gelijk is aan (veelal) 70 procent van het laatstverdiende salaris. Pensioenbreuken bij wisseling van werkgever en een werkzaam leven van minder dan 40 jaar verhinderen dat dit percentage ook werkelijk wordt behaald.