Douane-entrepot

Opslagplaats in Nederland voor goederen die nog onderhevig zijn aan accijns en invoerrechten.
In het douane-entrepot zijn goederen opgeslagen die zich fysiek in Nederland bevinden, maar waarvoor geen accijns en invoerrechten zijn betaald. Voor een klein deel van deze goederen worden accijns en invoerrechten op een later tijdstip dan bij binnenkomst in Nederland alsnog betaald, waarmee deze goederen terecht gekomen zijn in het economisch vrije verkeer in Nederland. De rest van de goederen verlaat het douane-entrepot op enig moment weer met bestemming buitenland. Deze laatste hoeveelheid wordt beschouwd als doorvoer.

In de energiestatistiek wordt het douane-entrepot alleen onderscheiden voor aardoliegrondstoffen en niet voor aardolieproducten of andere producten.