Doorlopend krediet

Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die verschuldigd is over het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het debetsaldo toegevoegd. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen.
Private label cards, klantenkaarten en winkelpassen zijn vormen van doorlopend krediet.