Directe buitenlandse investeringen

Een onderneming met directe investeringen uit het buitenland is een onderneming waarin een investeerder uit een ander land tenminste 10% bezit van het gewone aandelenkapitaal of van de stemrechten of het equivalent daarvan. Het gaat hierbij om een blijvend belang en om verkrijging van substantiële invloed in het management van de onderneming. Directe investeringen zijn opgebouwd uit aandelenkapitaal, deelnemingen in groepsmaatschappijen in het buitenland en kredietverlening.
Tot de ondernemingen behoren dochtermaatschappijen (de investeerder bezit meer dan 50% van het gewone aandelenkapitaal of van de stemrechten of het equivalent daarvan), partnerschappen (de investeerder bezit ten hoogste 50%) en filialen (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid waarvan de moeder eigenaar of mede-eigenaar is) die al dan niet rechtstreeks eigendom zijn van de investeerder.