Derdelander

Persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
Ook staatlozen worden tot derdelanders gerekend.