Derde leerweg

De derde manier waarop een mbo-opleiding in het kader van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Net als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is dit een variant van leren en werken. Bij een derde leerweg opleiding is er geen wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt en flexibel kan worden aangeboden.